2pSHDSL-BC/DIN

Přepěťová ochrana pro Westermo SHDSL - 2 páry

2pSHDSL-BC/DIN


 • Max. napětí na vodičích párů proti EP i mezi vodiči párů: ± 90Vp-p
 • Dovolený max. proud (trvale) po vodičích párů: 1,5 Aef
 • Vložená podélná impedance do jednoho vodiče páru: ≤ 0,56 Ω
 • Zkušební rázový proud IZRP: 3 kA pro vlnu 10/350 μs
 • Max. zbytkové napětí na chráněném výstupu při IZRP : viz oscilogramy
 • Mezní datový tok přenášených signálů: > 10Mb/s

Přepěťová ochrana BrOK®, typ 2pSHDSL-BC/DIN je přepěťová ochrana typ 1+2 (svodič bleskového proudu tř. B a svodič přepětí tř. C). Je určena k ochraně dvou párů vodičů datové komunikace SHDSL, vedené kabelem venkovním prostředím chráněným proti přímému úderu blesku (LPZ 0 , ) a elektronických přístrojů a zařízení k tomuto kabelu připojených proti B C účinkům elektromagnetického průmyslového rušení, přepětí a atmosférických výbojů. Ochrana chrání připojená elektronická zařízení i při přímém úderu blesku do jímací soustavy hromosvodu objektu ve smyslu znění dokumentu IEC 61312-1 (zkouška proudovou rázovou vlnou o amplitudě 3 kA a délce trvání 10/350μs). Tento typ přepěťové ochrany je určen pro přístroje přenosu dat.

Max. napětí na vodičích párů proti EP i mezi vodiči párů

 • Max. napětí na vodičích párů proti EP i mezi vodiči párů: ± 90Vp-p
 • Dovolený max. proud (trvale) po vodičích párů: 1,5 Aef
 • Vložená podélná impedance do jednoho vodiče páru: ≤ 0,56 Ω
 • Zkušební rázový proud IZRP: 3 kA pro vlnu 10/350 μs
 • Max. zbytkové napětí na chráněném výstupu při IZRP : viz oscilogramy
 • Mezní datový tok přenášených signálů: > 10Mb/s

Jana Pachrová

Rádi poradíme, zeptejte se

Jana Pachrová

Rádi poradíme, zeptejte se

Můžeme vám poradit?

Kontaktní údaje

Napište prosím dotaz do formuláře a my vám obratem odpovíme.