ZSPKO-N-x50-0,7G-B / F-F

Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana

ZSPKO-N-x50-0,7G-B / F-F


Ochrana je osazena dvěma bleskojistkami 20 kA, 8/20 μs – test 1x 4 kA_10/350 us

 • Měřeno v kmitočtovém pásmu: – 10 MHz – 2,5 GHz
 • Činitel útlumu/činitel přizpůsobení: ≤ -0,2 dB / ≤ -19 dB
 • Zkušební rázový proud IZRP: 4 kA_10/350 μs
 • Zbytkové přepětí u(t) za ochranou při IZRP: < ± 50 Vp-p pro tZRP > 150 ns
 • Maximální rozměry: délka 55 mm, průměr 37 mm
 • Montážní poloha: libovolná
 • Třída krytí: IP 20

Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana

Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana ZSPKO-N-x50-0,7G-B / F-F je přepěťová ochrana T2 (svodič přepětí tř. C) pro pásmo 0 – 0,7 GHz. Je určena k ochraně koaxiálních vstupů přijímačů připojených koax. kabely k anténám instalovaným ve venkovním prostředí a chráněným proti přímému úderu blesku (LPZ 0B, 0C) proti účinkům přepětí, které může být vyvoláno např. působením elmg. průmyslového rušení nebo bouřkami. Ochrana chrání vstupy přijímačů i při přímém úderu blesku do jímací soustavy hromosvodu chráněného objektu ve smyslu znění dokumentu IEC 61312-1. Podmínkou správné funkce každé přepěťové ochrany je její precizní elektrické připojení k ekvipotenciální přípojnicí EP (HOP) objektu (např. přes podružnou přípojnici EP nebo ochranný vodič PE rozvodu nn) nejkratším žz slaněným vodičem o minimálním průřezu 2,5 mm2.

Obecná specifikace

 • Měřeno v kmitočtovém pásmu: – 10 MHz – 2,5 GHz
 • Činitel útlumu/činitel přizpůsobení: ≤ -0,2 dB / ≤ -19 dB
 • Zkušební rázový proud IZRP: 4 kA_10/350 μs
 • Zbytkové přepětí u(t) za ochranou při IZRP: < ± 50 Vp-p pro tZRP > 150 ns
 • Maximální rozměry: délka 55 mm, průměr 37 mm
 • Montážní poloha: libovolná
 • Hmotnost: 79g
 • Třída krytí: IP 20

Jana Pachrová

Rádi poradíme, zeptejte se

Jana Pachrová

Rádi poradíme, zeptejte se

Můžeme vám poradit?

Kontaktní údaje

Napište prosím dotaz do formuláře a my vám obratem odpovíme.