Výhody a řešení průmyslových odvětví

Ať se jedná o výrobu elektřiny, těžbu uhlí, zabezpečení železničních přejezdů nebo řízení vlaku, všechny tyto aplikace mají společný cíl – přenést kritická data z jednoho místa na druhé přesně a včas. Pokud se tak nestane, může dojít v lepším případě k zastavení výroby, což je velmi nákladné anebo v horším případě k ohrožení zdraví cestujících, což je naprosto nepřípustné. Spolehlivost použitých komponentů je proto velmi důležitá stejně, jako kvalitní návrh celé topologie.

Automatizace továren

Vzdálený monitoring a ovládání výrobních strojů

Přejít na článek

Energetika

Komunikační řešení pro energetický průmysl

Přejít na článek

Vodní hospodářství

Automatizace zařízení a přenos dat ve vodním hospodářství

Přejít na článek

Silniční doprava

Silniční, dálniční a tunelové aplikace

Přejít na článek

Námořní aplikace

Robustní ethernetové řešení pro námořní průmysl

Přejít na článek

Ropa & plyn

Síťová zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Přejít na článek

Železniční aplikace

Automatizovaná železniční síť dynamicky spjatá s vedením vlaku

Přejít na článek

Spolehlivé vlakové sítě

Vysokorychlostní komunikační sítě na palubě vlaku

Přejít na článek