Westercom dodáva systémy pre automatizáciu výroby a riešenie pre prenos dát v priemysle alebo v náročných podmienkach

Vysoká kvalita technológie, rýchlosť dodávok a profesionálna technická podpora má za následok bezporuchové a vysoko efektívne riešenie, navyše dlhodobo udržateľné s minimálnymi výdavkami za údržbu a servis. Naši partneri si veľmi dobre uvedomujú, že skvele odvedená práca otvára bránu pre ďalšie zákazky a pozitívne formuje renomé spoločnosti. Vyššie uvedené spolu s požiadavkami na dodávku komplexného riešenia sme rozšírili naše kapacity o systémovú integráciu a aplikácie pre umelú inteligenciu. Systémová integrácia nám umožní dohliadnuť na realizáciu inžinieringu a umelá inteligencia spolu s robotiku otvára priestor pre zásadné zníženie fixných nákladov výroby alebo ťažby a zároveň zaisťuje vyššiu kapacitu a presnosť.

Energetika

Energetika

Energetika

Produkty pro energetiku
6 products