Westercom dodáva systémy automatizácie výroby a riešenia prenosu údajov pre priemyselné alebo náročné prostredie

Vysokokvalitná technológia, rýchlosť dodania a profesionálna technická podpora prinášajú bezproblémové a vysoko efektívne riešenia a dlhodobú udržateľnosť s minimálnymi nákladmi na údržbu a servis. Naši partneri si dobre uvedomujú, že dobre vykonaná práca otvára dvere ďalším zákazkám a pozitívne formuje dobré meno spoločnosti. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a požiadavky na komplexné riešenie sme rozšírili naše možnosti o systémovú integráciu a aplikácie umelej inteligencie. Systémová integrácia nám umožňuje dohliadať na vykonávanie inžinierskych prác a umelá inteligencia spolu s robotikou otvára priestor na výrazné zníženie fixných nákladov na výrobu alebo ťažbu, pričom zabezpečuje vyššiu priepustnosť a presnosť.

Zdravotná starostlivosť

Energia

Dozorné systémy

Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť

Produkty pre zdravotníctvo
7 produkt
Energia

Energia

Produkty pre energetický priemysel
6 produkt
Dozorné systémy

Dozorné systémy

Produkty pre dohľadové systémy
7 produkt